ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА 01.07.2014 г. – 30.01.2015 г на Дамски LION’S Club Пазарджик Тракия

Новото ръководство стартира благотворителните си дейности още през лятото поради непредвидените обстоятелства. Президента на клуба взе участие в организираната извънредна сбирка на Дистрикт 130 по повод желанието за напускане на част от клубовете в зона Северозапад – Август 2014. На срещата в кратка презентация се представиха приоритетите и дейностите на дамите през 2014/2015 г.

В края на месец Август 2014 г. гр. Мизия беше наводнен, което доведе до това че хиляди хора нямаха подслон храна, дрехи и елементарни условия на живот. Дамите заедно с местните предприемачи организираха акция по набирането на средства. Крайният резултат беше, че се събраха 5000 лв. с които се закупиха храна, дезинфектанти и дрехи за пострадалите хора от Мизия.

През месец Август 5 дами посетиха нашите кръстници в Германия - Линбург, където взеха участие в благотворителното събитие „Пламъците на Рейн“ с което се набираха финансови средства за деца в нужда. Клуба предостави около 500 лв. за каузата.

Lion’s годината беше открита на 02.10.2013 г. на първата сбирка присъстваха около 90 % от членовете на клуба. Ръководството на клуба представи новата програма през предстоящата 2014/2015 г., която клуба ще реализира. Програмата беше приета с мнозинство. Основните акценти в програмата са фокусирани върху сплотяване на клуба, реализиране на мероприятия, които ще допринесат съпричастност както на членовете така и на обществеността към идеите и дейностите на Lion’s движението.

Като част от програмата беше и реализираната дейност – на 14.10.2014 г. по случай на Международния ден на Белия бастун клуба изготви и разпространи на диск приказка за деца. Приказката е измислена по детски рисунки и реализирана с помощта на театрална школа „Петровден“. Диска беше разпространен сред институции работещи с деца със зрителни и умствени проблеми – Пазарджик, Пловдив и Варна.


 

Месец Декември беше изпълнен с много благотворителни инициативи. Основните усилия и дейности бяха съсредоточени в организирането на традиционни Коледен Благотворителен Бал. Коледния Бал се състоя на 05.12.2014 г. Ръководството на клуба може да се похвали, че Благотворителния Бал събра 2500 лв., които ще бъдат използвани за бъдещите благотворителни инициативи. В коледния бал участие взеха приятелите ни от "LION'S клубовете в Панагюрище, Пловдив и Стара Загора както и местните неправителствени организации на Ротари движението. Инициативите които бяха благотворителни и реализирахме са:

  • Коледно Тържество на деца без родителски грижи;

  • Подарихме компютър на дете със зрителни проблеми и изпълнихме една детска мечта

  • Закупени санитарни консумативи за децата от Брацигово - Дом за деца без родителски грижи;

  • Закупени коледни подаръци за децата от Лесичово – Дом за деца без родителски грижи;

  • Закупени материали за рисуване и книги за децата от Пазарджик - Дом за деца без родителски грижи

  • Закупени хранителни стоки за Дом за стари хора

  • Предоставени коледни подаръци на над 15 семейства в неравностойно положения

Основното ядро от дейности предстоят през текущата 2015 г. с основен фокус сплотяване на членовете на клуба и изграждането на ангажирана институция към проблемите на общността както рекламиране и популяризиране на Lion’s движението сред обществеността на Пазарджик за да стане разпознаваеми и информирани за нашите дейности.


 

Коментари (0)

Вашият коментар :