ЛК Пазарджик - Тракия

Номер на клуба : 063623
Наименование : ЛК Пазарджик - Тракия
Адрес :
Срещи : Всяка първа и трета седмица – ден Четвъртък от 18.00 ч.
Къде : гр. Пазарджик, хотел «Хебър»
Уебсайт : https://trakia.lions.bg/
Телефон : +359888802328
Електронна поща : trakia@lions.bg

История

ЛК Пазарджик - Тракия

Всяка първа и трета седмица – ден Четвъртък от 18.00 ч.