ЛК Пазарджик - Тракия

Адрес :
Срещи : Всяка първа и трета седмица – ден Четвъртък от 18.00 ч.
Къде : гр. Пазарджик, хотел «Хебър»
Телефон : +359888802328
Електронна поща : trakia@lions.bg